×

Varning

JUser: :_load: Det går inte att ladda användare med ID: 838

Säterigatan

 

Bostadsområde Säterigatan, Göteborg 2014

Beställare: Göteborgs Bostadsaktiebolag

Bruttoarea: ca 30 000 kvm

Utrednings och skissarbete för blivande bostadsområde med ca. 300 lägenheter + förskola i 4 avdelningar. Detaljplaneskedet. Bostadshusen är tänkta att innehålla lägenheter från 2 - 4 rok, byggda som smala lamellhus. Samtliga entréer nås från gatan för att skapa liv, rörelse och trygghet i gatumiljön - en tydlig offentlig sida. Gårdarna är halvprivata och öppnar sig upp mot Bratteråsberget i sydväst - en tydlig riktning av lägenheternas privata sida och gårdarna mot solen och det gröna berget.

Vår roll: Deltagande i detaljplaneprocess, skiss och utredningsförslag.

 

Kontakt

Wahlström & Steijner Arkitekter AB

Erik Dahlbergsgatan 3

411 26 Göteborg

Tel: +46 (0)31 24 90 50

office@wahlstrom-steijner.se