×

Varning

JUser: :_load: Det går inte att ladda användare med ID: 838

Selma Stad

 

Bostads- och stadsbyggnadsprojekt, Göteborg 2017

Beställare: Framtiden Byggutveckling AB, Familjebostäder

Bruttoarea: ca 27 000 kvm

Området ligger på platsen för nuvarande Selma Lagerlöfs Torg som skall ersättas med totalt ca 1000 nya bostäder med blandade upplåtelseformer, ett nytt stadsdels/kulturhus, nytt handelshus, nytt idrottshus med studentbostäder, samt en nyanlagd park och torg. Vår del innehåller ca 300 nya bostäder med hyresrätter samt ca 50 lägenheter i ett nytt äldreboende. Bostäderna skall i bottenvåningarna utmed "torgstråket" innehålla butiker och caféer.
Vår roll: Programhandling för Framtiden Byggutveckling AB

Kontakt

Wahlström & Steijner Arkitekter AB

Erik Dahlbergsgatan 3

411 26 Göteborg

Tel: +46 (0)31 24 90 50

office@wahlstrom-steijner.se