Sätila Förskola

Nybyggnad av Sätila Förskola
Marks Kommun 2009.

Beställare: Marks Kommun

Bruttoarea: 600 kvm

Nybyggnad av förskola med tre avdelningar, ateljé/lekhall och mottagningskök. Gestaltningen är utformad utifrån en tidig önskan i projektet att en stor del av energin till förskolan skulle genereras utifrån solpaneler på fasaden.

Kontakt

Wahlström & Steijner Arkitekter AB

Erik Dahlbergsgatan 3

411 26 Göteborg

Tel: +46 (0)31 24 90 50

office@wahlstrom-steijner.se