Bankogatan

Vårt uppdrag

Vår roll: Skiss och förslagshandling, bygglovshandling samt förfrågningsunderlag för generalentreprenör.

Nybyggnation av två 4-5 vånings flerfamiljshus med 50 hyresrätter och garage. Bostäderna består av hyresrätter i varierande storlek, från 2 rok till större etagelägenheter och markbostäder i bottenvåningen. Bostadshusen har projekterats för låg energianvändning med 60 kWh/m2 Atemp. Samtliga ingående byggnadsmaterial är godkända enligt Sunda Hus. Byggnaden uppfyller även kraven för Svanenmärkning.

Fakta

Bostadsområde Högsbo, Göteborg 2013

Beställare: Familjebostäder i Göteborg AB

Bruttoarea: 5 000 kvm
    © Wahlström & Steijner Arkitekter AB. All rights reserved. Webbplats av Joomlaproffs.se