Lergöksgatan

Vårt uppdrag

Vår roll: Utredningsskisser och Förslagshandlingar i Detaljplaneskedet.

Planerad bebyggelse utefter Lergöksgatan. Ca 40 lägenheter i radhusform, alla med entréer från gatan och en skyddad gårdssida dit uteplatserna vetter. Detaljplaneskede.

Fakta

Bostadsområde Västra Frölunda, Göteborg 2013

Beställare: Egnahemsbolaget

Bruttoarea: ca 3 540 kvm
    © Wahlström & Steijner Arkitekter AB. All rights reserved. Webbplats av Joomlaproffs.se