Parkvarteret

Vårt uppdrag

Vår roll: Arkitekter i entreprenadtävling i samarbete med Byggmästar´n i Skåne.

Parkkvarteret planerades att byggas på Slottshöjden i Helsingborg, i närheten av den välkända Kärnan.

Tävlingsförslag för 4 bostadshus i 10 våningar, med c:a 100 lägenheter med hyresrätt

Fakta

Parkvarteret i Helsingborg 2013

Beställare: Byggmästar´n i Skåne AB

Bruttoarea: 10 600 kvm
    © Wahlström & Steijner Arkitekter AB. All rights reserved. Webbplats av Joomlaproffs.se