Säterigatan

Vårt uppdrag

Vår roll: Deltagande i detaljplaneprocess, skiss och utredningsförslag.

Utrednings och skissarbete för blivande bostadsområde med ca. 300 lägenheter + förskola i 4 avdelningar. Detaljplaneskedet. Bostadshusen är tänkta att innehålla lägenheter från 2 - 4 rok, byggda som smala lamellhus. Samtliga entréer nås från gatan för att skapa liv, rörelse och trygghet i gatumiljön - en tydlig offentlig sida. Gårdarna är halvprivata och öppnar sig upp mot Bratteråsberget i sydväst - en tydlig riktning av lägenheternas privata sida och gårdarna mot solen och det gröna berget.

Fakta

Bostadsområde Säterigatan, Göteborg 2014

Beställare: Göteborgs Bostadsaktiebolag

Bruttoarea: ca 30 000 kvm
    © Wahlström & Steijner Arkitekter AB. All rights reserved. Webbplats av Joomlaproffs.se