Selma Stad

Vårt uppdrag

Vår roll: Programhandling, Bygglovshandlingar samt förfrågningsunderlag för totalentreprenad.

På norra Hisingen pågår just nu den stora omvandlingen av området Selma stad, en förvandling som innebär över 1700 nya bostäder med blandade upplåtelseformer, ett nytt stadsdelshus och kulturhus, nytt handelshus, nya studentbostäder samt en nyanlagd park och torg.

Vi har medverkat som arkitekter från programhandlingsskedet till förfrågningsunderlag/bygghandling, där vår del innefattat totalt 346 bostäder fördelade som 61 bostadsrätter, 229 hyresrätter samt 56 lägenheter som äldreboende.

Selma stad karaktäriseras av sina öppna gårdsrum och livfulla bottenvåningar med butiker och caféer. Kvartersbebyggelsen bryts upp av varierande materialitet och kulörval. Områdets tegelbebyggelse har utformats med harmoniserande kulörer samt omsorgsfullt utformade tegeldetaljer. Det ikoniska runda tegelhuset, valt till Familjebostäders Jubileumshus, är sex våningar högt och innehåller 20 hyresrätter samt affärslokal i bottenvåningen.

Fakta

Bostads- och Stadsbyggnadsprojekt vid f.d. Selma Lagerlöfs Torg i Göteborg 2017- 2020

Beställare: Framtiden Byggutveckling AB, Göteborgs Stad & Egnahemsbolaget

Bruttoarea: ca 27 000 kvm
    © Wahlström & Steijner Arkitekter AB. All rights reserved. Webbplats av Joomlaproffs.se