Trädgårdsstad i Amhult

Vårt uppdrag

Vår roll: Första pris parallellt uppdrag 2001, därefter deltagande i detaljplanearbete, upprättande av huvudhandlingar, samt förfrågningsunderlag och bygghandlingar. Hela Trädgårdsstaden inflyttat och klart 2005.

Projektet innebar nybyggnad av 300 bostäder i två-tre våningar med hyresrätt, samtliga med trädgårdar och tillhörande odlingslotter. Bostadsområdet är starkt inspirerat av trädgårdsstadens planidé, med ett tydligt förhållande mellan gata och gård, - privat, halvprivat och offentligt.

Fakta

Nybyggnad av 300 bostäder, 2005 Göteborg

Beställare: Göteborgs Stads Bostads AB / NCC väst

Bruttoarea: 26 800 kvm
    © Wahlström & Steijner Arkitekter AB. All rights reserved. Webbplats av Joomlaproffs.se