Fysikaliska Leksaker

Vårt uppdrag

Uppdraget gällde att i befintlig byggnad lekfullt inreda lokaler för en på Chalmers mycket uppskattad experimentverkstad i fysik för mellanstadieelever. Tanken är att på ett lekfullt sätt väcka elevernas intresse och förståelse för fysik. I ett nära samarbete med Chalmers och Chalmersfastigheter arbetade vi för att ta till vara på de nya lokalernas möjligheter, att i olika rum med formspråk, inredning och färgsättning skapa lokaler som anpassade för olika experiment och föreläsningar skulle skapa mervärde. Lokalerna är idag mycket uppskattade.

Fakta

Ombyggnad och inredning av experimentum på Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg 2018

Beställare: Chalmersfastigheter AB / Akademiska Hus AB
    © Wahlström & Steijner Arkitekter AB. All rights reserved. Webbplats av Joomlaproffs.se