Glöstorpsskolan

Vårt uppdrag

Ombyggnad av befintlig aula till ny scen för teater och filmvisning. Ny publik gradäng, ny scenbelysning och ljudanläggning. Samarbete med Ambient ljusdesign.

Fakta

Inredning/Ombyggnad av Aula i Glöstorpsskolan, 2014

Beställare: Göteborgs Stad Norra Hisingen

Bruttoarea: 255 kvm
    © Wahlström & Steijner Arkitekter AB. All rights reserved. Webbplats av Joomlaproffs.se