Aktiviteten

Vårt uppdrag

Projektet innebar ombyggnad av entréhall, café, restaurangkök och gymlokaler. Ombyggnaden innefattade även ombyggnad av lektionssalar för restaurangprogammet.

Fakta

Aktiviteten, Mölndal. Ombyggnad av Idrottshus 2003

Beställare: SAMFAST Mölndals kommun

Bruttoarea: 1 250 kvm
    © Wahlström & Steijner Arkitekter AB. All rights reserved. Webbplats av Joomlaproffs.se