Chalmers CTH Tracks & nya lärosalar

Vårt uppdrag

Ombyggnad av Tracks nya lärosalar på Chalmers Tekniska Högskola, Campus Johanneberg, i uppdrag av Akademiska Hus i samarbete med Chalmersfastigheter och Case Studio. Vårt arbete omfattade förfrågningsunderlag och bygghandling för utförandeentreprenad.

Projektet syftar till att skapa nya gränsöverskridande läromiljöer som erbjuder studenter nya arbetssätt och moderna verktyg för undervisning och laboration i helt unika miljöer. En korsdisciplinär studiemiljö för både Chalmers institutioner och Göteborgs universitets fakulteter.

Här kombineras rum för studieplatser, moderna digitala verkstadsmiljöer samt sociala och flexibla ytor för såväl laboration som utställning. Rum som ger studenter möjlighet till unik gränsöverskridande kompetens i en korsdisciplinär läromiljö.

Fakta

Göteborg, 2020. Ombyggnad.

Beställare: Akademiska Hus / Chalmersfastigheter

Samarbetspartner: CaseStudio
    © Wahlström & Steijner Arkitekter AB. All rights reserved. Webbplats av Joomlaproffs.se