Fjärås Simhall

Vårt uppdrag

Vår roll: Förslagshandling, bygglovshandling, samt bygghandling för generalentreprenad.

Ombyggnad av simhall interiört och exteriört.

Fakta

Kungsbacka, 2000, Ombyggnad

Beställare: Serviceförvaltningen Kungsbacka Kommun

Bruttoarea: 1000 kvm
    © Wahlström & Steijner Arkitekter AB. All rights reserved. Webbplats av Joomlaproffs.se