Militärhögskolan Karlberg

Vårt uppdrag

Inbjuden arkitekttävling för gestaltning och utformning av ny matsals- och kadettmässbyggnad vid Militärhögskolan i Karlbergs slottsområde, Stockholm. 

Fakta

Karlberg, 2021. Inbjuden arkitekttävling.

Beställare: Fortifikationsverket

Bruttoarea: ca 3050 m²
    © Wahlström & Steijner Arkitekter AB. All rights reserved. Webbplats av Joomlaproffs.se