Göteborgs Konserthus

Vårt uppdrag

Vår roll innefattade restaurering av baldakinen ovan huvudentrén inklusive ny belysning samt utformning av nytt räcke för balkongen tillhörande Götaplatsfoajén för att säkerställa BBR-krav på räckeshöjd och samtidigt bevara den ursprungliga designen. 

Fakta

Göteborg 2020. Ombyggnad & restaurering.

Beställare: Higab
    © Wahlström & Steijner Arkitekter AB. All rights reserved. Webbplats av Joomlaproffs.se