Kviberg is- & sporthall

Vårt uppdrag

Vi har medverkat från första skiss till färdiga bygghandlingar för utförandeentreprenad.

Kvibergs nya is- och sporthall bildar en ny mötesplats med fokus på aktivitet, rörelse och gemenskap. En självklar mötesplats som främjar Göteborgs föreningsliv för barn och ungdomar.

Målet att bygga i trä har givit byggnaden sin arkitektoniska form såväl som sin materialitet. Under de vidsträckta limträbågarna förenas en hållbar träbyggnad med en funktionell konstruktionslösning för att uppnå önskvärda rumshöjder samt friyta utan pelare.

Sporthallen rymmer en fullstor handbollsplan med läktare på tre sidor. Även ishallen har plats för åskådare.

Byggnationen startade i februari 2021 och byggnaden invigdes under hösten 2023.

Fakta

Göteborg 2020-2023. Nybyggnad.

Beställare: Göteborgs Stad Idrotts- och föreningsförvaltningen

Bruttoarea: ca 11 860 m²
    © Wahlström & Steijner Arkitekter AB. All rights reserved. Webbplats av Joomlaproffs.se