Scenrum, Lidköping

Vårt uppdrag

Förslagshandling för nya scenrum.

Fakta

Lokalprogram och utredning av nya scenrum i Lidköping, 2013

Beställare: Kulturförvaltningen, Lidköping Kommun

Bruttoarea: 4 000 kvm
    © Wahlström & Steijner Arkitekter AB. All rights reserved. Webbplats av Joomlaproffs.se