Sjöfartsmuseet, etapp 1

Vårt uppdrag

Syftet med ombyggnaden var att skapa rum för tre nya utställningar; Stad längs vattnet, Den moderna sjöfarten och Lust att lära. Vi hade dessutom inredningsuppdraget för en sal där vi återskapade Amerikabåtarna Gripsholms och Kungsholms Art Deco-inredningar i en modern tolkning. Vi har byggt om museet till ett öppnare och mer inbjudande museum genom att öppna upp och släppa in dagsljus, höja golv för att ge utsikt över Göteborgs hamn samt förbättra akustik och ventilation. 

Fakta

Göteborg 2011. Ombyggnad av museum.

Beställare: Göteborgs Stad, Kulturförvaltningen

Bruttoarea: 1 300 kvm
    © Wahlström & Steijner Arkitekter AB. All rights reserved. Webbplats av Joomlaproffs.se