Skövde Kulturhus

Vårt uppdrag

Om- och tillbyggnad av ny entréhall för bibliotek, konsthall, konstmuseum, teater, biograf samt om- och tillbyggnad av restaurang. Programarbete, förstudie och projektering av bygghandlingar för generalentreprenad, samt inredning av entréhall och foajé.  

Fakta

Skövde, 2012. Om- och tillbyggnad

Beställare: Skövde Kommun

Bruttoarea: 900 kvm
    © Wahlström & Steijner Arkitekter AB. All rights reserved. Webbplats av Joomlaproffs.se