Tullkammaren

Vårt uppdrag

Programarbete, förstudie och projektering av system- och bygglovshandlingar. 

Om- och tillbyggnad av ny vänthall för färjeterminal och tullverksamhet, samt om- och tillbyggnad av ny restaurang.

Fakta

Tullkammaren, Helsingborg 2011

Beställare: Helsingborg Kärnfastigheter

Bruttoarea: 2 850 kvm
    © Wahlström & Steijner Arkitekter AB. All rights reserved. Webbplats av Joomlaproffs.se