Wernerska Villan

Vårt uppdrag

Framtagandet av en förstudie som utreder Wernerska Villans potential för att till vissa delar utvecklas och moderniseras till ett fullvärdigt kontorshus, utan att påverka byggnadens kulturhistoriska värden. 

 

Fakta

Göteborg, 2020. Förstudie.

Beställare: Higab
    © Wahlström & Steijner Arkitekter AB. All rights reserved. Webbplats av Joomlaproffs.se