Fagerhultsskolan

Vårt uppdrag

Nybyggnad. Förslagshandling i parallellt uppdrag.

Den runda formen är den mest ytsnåla och ekonomiska formen beträffande area och den minst energikrävande. Detta på grund av den förhållandevis lilla fasadarean i förhållande till golvarean. Genom att utforma skolan rund så har vi med programenlig LOA minskat BTA i förhållande till programarean med c:a 700kvm.

Fakta

Fagerhultsskolan, Hindås 2018

Beställare: Härryda Kommun

Bruttoarea: 5 588 kvm
    © Wahlström & Steijner Arkitekter AB. All rights reserved. Webbplats av Joomlaproffs.se