Örby Förskola

Vårt uppdrag

Om- och tillbyggnad av förskola med tre nya avdelningar, ateljé och lek / rytmikhall.

 

Fakta

Örby Förskola, Marks Kommun 2009 Till och ombyggnad av förskola.

Beställare: Marks Kommun

Bruttoarea: 500 kvm
    © Wahlström & Steijner Arkitekter AB. All rights reserved. Webbplats av Joomlaproffs.se