Pilbäckskolan

Vårt uppdrag

Nybyggnaden omfattar förutom skollokaler även nytt bibliotek, elevcafé och matsal. Uppdraget har innefattat systemhandling, bygghandlingar för generalentreprenad samt uppdrag som inredningsarkitekter.

Fakta

Pilbäckskolan. Nybyggnad av F-9 skola 2013

Beställare: Malmö stad Stadsfastigheter

Bruttoarea: 8 300 kvm
    © Wahlström & Steijner Arkitekter AB. All rights reserved. Webbplats av Joomlaproffs.se