Sätila Förskola

Vårt uppdrag

Nybyggnad av förskola med tre avdelningar, ateljé/lekhall och mottagningskök. Gestaltningen är utformad utifrån en tidig önskan i projektet att en stor del av energin till förskolan skulle genereras utifrån solpaneler på fasaden.

Nybyggnad av förskola med tre avdelningar, ateljé/lekhall och mottagningskök. Gestaltningen är utformad utifrån en tidig önskan i projektet att en stor del av energin till förskolan skulle genereras utifrån solpaneler på fasaden.

Fakta

Nybyggnad av Sätila Förskola Marks Kommun 2009.

Beställare: Marks Kommun

Bruttoarea: 600 kvm
    © Wahlström & Steijner Arkitekter AB. All rights reserved. Webbplats av Joomlaproffs.se