Sätilaskolan

Vårt uppdrag

Uppdraget har innefattat programarbete, systemhandling, bygghandlingar för generalentreprenad samt uppdrag som inredningsarkitekter.

Om- och tillbyggnaden omfattade förutom skollokaler även bibliotek och matsal, samt nybyggnad av ett observatorium för mikro- och makro-observationer.

Fakta

Sätilaskolan, Sätila 2011. Om- och tillbyggnad av F-9 skola

Beställare: Marks Kommun

Bruttoarea: 8 000 kvm
    © Wahlström & Steijner Arkitekter AB. All rights reserved. Webbplats av Joomlaproffs.se