Skillnadsgatan Förskola

Vårt uppdrag

Förskolan ligger i kanten av ett naturområde och en välbesökt park. Ett sätt att möta den natursköna platsen var att ge byggnaden värdiga naturmaterial som sedumtak och tegelfasader. Avdelningarna är placerade runt en öppen gård mot söder vars generösa trädäck under tak blir till en naturlig förlängning av innemiljön. Här kan man äta mellanmål och låta små barn sova utomhus men i skydd av ett tak.

Förskolan ligger i kanten av ett naturområde och en välbesökt park. Ett sätt att möta den natursköna platsen var att ge byggnaden värdiga naturmaterial som sedumtak och tegelfasader. Avdelningarna är placerade runt en öppen gård mot söder vars generösa trädäck under tak blir till en naturlig förlängning av innemiljön. Här kan man äta mellanmål och låta små barn sova utomhus men i skydd av ett tak.

Fakta

Skillnadsgatan Förskola, Göteborg. Nybyggnad av förskola om fyra avdelningar med tillagningskök och ateljé, 2013

Beställare: Göteborgs Stad Lokalförvaltningen

Bruttoarea: 1 023 kvm
    © Wahlström & Steijner Arkitekter AB. All rights reserved. Webbplats av Joomlaproffs.se