Äldreboende i Selma Stad

Vårt uppdrag

Äldreboendet är utformat med 56 individuella lägenheter samt aktivitetslokaler. Till bostäderna finns även en egen trädgård med växthus.

Fakta

Äldreboende i Selma Stad, Göteborgs kommun, Nybyggnad, 2017 - 2019

Beställare: Göteborgs Stad, AB Framtiden

Bruttoarea: 4288 kvm
    © Wahlström & Steijner Arkitekter AB. All rights reserved. Webbplats av Joomlaproffs.se