Gällstadgården

Vårt uppdrag

Gällstadgården är en nybyggnation av ett samverkanshus mellan förskola och äldreboende. Byggnaden är i två plan och inrymmer en förskola med tre avdelningar samt äldreboende med cirka 60 lägenheter. 

Flera ytor och funktioner samutnyttjas mellan verksamheterna så som storkök, restaurang, administration samt den stora utvändiga gården. Äldreboendets avdelningar utformas med en tydlig koppling till den omkringliggande grönskan och gården, där varje avdelning förses med inglasade balkonger som kan brukas året om. 

Byggnaden skall utföras helt i träbyggnadsteknik i form av krysslaminerat trä, taket utformas som ett grönt sedumtak samt förses med solceller. 

Fakta

Gällstadgården Samverkanshus, Ulricehamn 2019-Pågående

Beställare: Ulricehamns Kommun

Bruttoarea: ca 7 200 kvm
    © Wahlström & Steijner Arkitekter AB. All rights reserved. Webbplats av Joomlaproffs.se