Villa Hällsvik

Vårt uppdrag

Villans grundläggande idé utgår från ljus, rymd och ekologi. Huset är placerat i naturen på ett sådant sätt att det inte medför några ingrepp i naturen. Träd och berghällar är sparade in på husknuten. Om 100 år kan man ta bort villan utan att det syns att den någonsin stått där. Även byggnadsmaterial till byggnaden är valda utifrån ett miljöperspektiv. Värmeisoleringen och målarfärgen som består av cellulosa respektive linolja går i princip att äta. 

Fakta

Villa Hällsvik, Göteborg Nybyggnad privat villa 1999

Beställare: Ekologiska Hus AB

Bruttoarea: 180 kvm
    © Wahlström & Steijner Arkitekter AB. All rights reserved. Webbplats av Joomlaproffs.se