Villa Jacobsson

Vårt uppdrag

Nybyggnad av villa anpassad till Bohuslänsk byggnadstradition.
Förslagshandling, Bygglov samt Bygghandlingar för totalentreprenad

Fakta

Villa Jacobsson, Gullholmen

Beställare: Familjen Jacobsson

Bruttoarea: 150 kvm
    © Wahlström & Steijner Arkitekter AB. All rights reserved. Webbplats av Joomlaproffs.se